หน่วยงานเจ้าของโครงการ

 • กลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
  เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์ 02-551-5415, 02-551-5418 โทรสาร 02-551-5416
  Website : www.drr.go.th
  สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
 • แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก
  เลขที่ 10 หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 65130
  โทรศัพท์ 0-5531-2730-4
  โทรสาร 0-5531 2731
  อีเมล์  phitsanulok@drr.go.th

บริษัทที่ปรึกษา

 • บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  เลขที่ 221/1 ซอยประชาชื่น 37 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทรศัพท์  0-2975-9300   โทรสาร  0-2975-9311
  อีเมล์  maa_ds@maathai.com