รูปแบบถนนโครงการเบื้องต้น ออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรขนาด 3.50 เมตร บนเขตทางกว้าง 30 เมตร มีเกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร  มีระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ทางเท้ามีความกว้างข้างละ 2.90 เมตร และมีระบบระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง

 

รูปแบบเบื้องต้นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (แยกแม็คโคร) ออกแบบให้ทางสายหลักของแนวเส้นทางโครงการถนน ฉ5 ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1058 เป็นสะพานข้ามขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง แบ่งทิศทางการจราจรด้วยกำแพงกั้น (Median Barrier) บริเวณจุดตัดระหว่างถนนโครงการ และทางหลวงหมายเลข 1058 กับทางหลวงหมายเลข 1063 (ถนนบรมไตรโลกนารถ) ออกแบบเป็นสี่แยกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรสำหรับในทิศทางรอเลี้ยวขวาและตรงจากทุกทิศทางของทางแยก แล้วจัดการจราจรให้ทิศทางเลี้ยวซ้ายจากทุกขาของทางแยกสามารถเลี้ยวซ้ายได้เมื่อปลอดภัย

 

 

รูปแบบเบื้องต้นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ (เข้าสนามบิน) ออกแบบให้เส้นทางสาย ฉ5 เข้าเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1064 บริเวณด้านใต้ของทางแยกต่างระดับเข้าสู่สนามบินเช่นเดิม โดยสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 1064 ได้โดยตรง สำหรับทิศทางเลี้ยวขวาจะให้ใช้สะพานในด้านเหนือเพื่อข้ามมาลงในช่องจราจรด้านตรงข้าม และบน Ramp เดียวกันนี้จะมีสะพานแยกออกเพื่อเข้าสู่สนามบินได้โดยข้ามทางรถไฟ ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก แล้วจึงเชื่อมเข้าสู่ทางเข้า โดยทิศทางจราจรอื่นยังคงใช้การเดินทางรูปแบบเดิม แต่จะมีการออกแบบสะพานในทิศทางจากสนามบินข้ามทางรถไฟเข้าสู่ถนน ฉ5 เพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งรูปแบบนี้จะทำให้การจราจรคล่องตัวในเกือบทุกทิศทาง ยกเว้นทิศทางที่มาจากทิศเหนือของทางหลวงหมายเลข 1064 ที่จะเข้าสู่ถนนโครงการ จำเป็นจะต้องเลี้ยวเข้าสู่สนามบินเพื่อไปกลับรถแล้วจึงข้ามสะพานเข้าสู่ถนนโครงการ