ถนนสาย ฉ5 เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1058 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 (แยกแมคโคร) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,430 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 605 เมตร บรรจบกับถนนสาย ค29 ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 1,425 เมตร จนบรรจบกับถนนนวลจันทร์ (ถนนสาย ค28) ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 1,090 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064 (บริเวณทางแยกเข้าท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก) ระยะประมาณ 1,045 เมตร ระยะทางรวมประมาณ
4.60 กิโลเมตร